Author: Håvard

GFFUs årsavslutning

02.12.2016 ble den tradisjonelle årsavslutningen til GFFU-styret avholdt for første gang i historien (smak på den). Dette som et ledd i langtidsstrategien om økt interesse for styrevervene, som det sjeldent har vært rift om. Tiden vil vise om slike tradisjoner…