GFFUs årsavslutning

gffu-2016-17

Nederste rad, fra venstre: Henrik Auestad, Henning Straume, Marte Skaara, Kristin Svingen, Håvard Espenes, Øystein Breiteig Øverste rad, fra venstre: Kjersti Konstali, Linn Lerberg, Inga Utkilen, Karoline Seilen

02.12.2016 ble den tradisjonelle årsavslutningen til GFFU-styret avholdt for første gang i historien (smak på den). Dette som et ledd i langtidsstrategien om økt interesse for styrevervene, som det sjeldent har vært rift om. Tiden vil vise om slike tradisjoner gjør det mer attraktivt å være studentrepresentant her på bygget.

Vi samlet oss hos nestleder Kjersti Konstali, som bor halvveis opp Løvstakken – som om det ikke er ille nok å være på feil side av Puddefjordsbroen. Aftenen startet med at Henrik, Karoline, Kjersti og Marte disket sammen pizza, som når sant skal sies var av det bedre slaget. Etter hvert som pizzaen ble fortært, og diverse medbrakte forfriskninger ble nytt utviklet samtalen seg om Fagutvalgets aktiviteter dette året (et stort møte på Egget i studentsenteret, blant annet), utsiktene for neste semester og ikke minst refleksjoner over våre erfaringer fra tidligere år. De studentene med mest fartstid på bygget informerte de noe mindre erfarne om hvilke fag og forelesere de blir å møte i årene som kommer, og vi tror de fleste nå ser fram til sine kommende år innenfor Geofysens murvegger.

Vår kjære leder i den Faglige Arrangementskomité, Marte Skaara, forlater dessverre Geofysen og Bergen til fordel for et mer samfunnsrettet studie i Oslo, noe som selvsagt ga en viss bismak, men ikke verre enn at de fleste følte for å dra på fest etter at GFFU-delen av kvelden gikk mot slutten. Her må jeg – Håvard, og leder i Fagutvalget – dessverre meddele at jeg valgte å rette nesen hjemover for å komme meg tidlig opp neste dag for å forberede meg til diverse eksamener. Hvilke opplevelser som gjorde inntrykk på styret resten av kvelden vet jeg derfor ikke, hvem vet om det hadde egnet seg på trykk uansett?

På vegne av GFFU styret 2016/17

  • Håvard Espenes