Geosupen ved Geofysisk Institutt

Geosupen er festforumet ved instituttet. Sup-presidenten arrangerer Smalahovesup utpå høsten, Julesup, Torskesup på våren og ellers ved enhver passende anledning – se etter oppslag! Geosupens Idrettslag driver fysisk fostring en gang i uka (liten aktivitet her i det siste).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *