🇳🇴 Juleøltestene

Om Juleøltestene

Hvert år vil Geosupen teste juleøl i forkant av Julesupen. Dette for å sikre kvaliteten i baren på Julesupen, og for å hjelpe andre til en så lystig som mulig julehøytid. En ekte Geosupentest skal være bivånet av Presidenten selv, eller en av hans/hennes eidsvorne. Tradisjonen startet i 1998, da flere tester ble arrangert.

Rangeringsprinsipp

Følgende rangeringsmetode må en ekte Geosuptest følge:

  • Hver deltager rangerer øllene fra førsteplass til sisteplass
  • Delte plasser er ikke tillat, da dette gir liten spredning
  • Plasseringene summeres opp for hvert øl, og gir samlet “poengsum”
  • Den endelige rangering får dermed lavest “poengsum” på topp

Poengsummen er med i tabellene for å gi et inntrykk av fordelingen. Er der en klar ener?

1 comment for “🇳🇴 Juleøltestene

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *