Vømmølstev

I Vømmøladala der va det ein gjeng,
Hei for jussibassi, jussibassi jom
Dem festa og tura og ødsla med peng,
Hei for jussibassi jussibassi jom
Finaste ompa-pompa-ompa-pompa
Gjengen va fresk og glad når det klunka
Hei for jussibassi jom,
Snart e karskkoppen tom
Hei for jussibassi, jussibassi jom
HOI!