Pinnevise

Mel.: Tordivelen og flua

Me samlast på Geofysen te’
Pinnakjød!
humøre’ på topp det e’ lett å se –
Pinnakjød me’ øl og dram,
me helle på så godt me kan,
me øl og dram.

Av pinnar fins det jo mange slag-
Pinnakjød!
Nogen e’ flotte me goe smag,
pinnakjød me’ øl og dram,
me helle på så godt me kan,
me øl og dram.

Nogen e’ blaude og uden tag –
Pinnakjød!
Ei dama må te skal an få litt smag.
Pinnakjød me’ øl og dram,
me helle på så godt me kan,
me øl og dram.

Stelle me pinnane me litt ve –
Pinnakjød!
Og tar det rektiga krydderet te’ –
pinnakjød me’ øl og dram,
me helle på så godt me kan,
me øl og dram.

Om pinnane nå ska nydas rett –
Pinnakjød!
Må stemningå vera der rett og slett,
pinnakjød me’ øl og dram,
me helle på så godt me kan,
me øl og dram.

At pinnar og krydder i denne stond –
Pinnakjød!
friste så snob i en ongemonn’
pinnakjød me’ øl og dram,
me helle på så godt me kan,
me øl og dram.

Ein pitlane liden pinne te’ –
Pinnakjød!
Slå mer i glasset, så skåle me’
pinnakjød me’ øl og dram,
me helle på så godt me kan,
me øl og dram.

S.E. Haugland, 1976