Helan går

Helan går,
sjung hopp falleri faderallan lej,
helan går,
sjung hopp faderallan lej
Och den som inte helan tar
han inte heller halvan får
Helan gåååååååår
sjung hopp faderallan lej.

Halvan går
sjung hopp falleri faderallan lej
halvan går
sjung hopp faderallan lej
Och den som inte halvan tar,
han heller inte tersen får,
Halvan gååååår,
sjung hopp faderallan lej.


 
Phonetic version:

Hell and gore
Shung Hop father Allan Allan ley.
Hell and gore
Shung Hop father Allan ley.

Oh handsome in the hell and tar
hand hell are in the half and four
Hell and gore
Shung Hop father Allan ley.