Ekmanspiralen

Når Ekmans Spiral har overlevd som teori på tross av at ingen har observert den, må det skyldes at de fleste oseanografer har fålt den. Nåir Eyvind Aas’ tekst har overlevd på tross av at bare en liten promille kan norsk, må det skyldes hans følsomme tolkning av denne følelsen – og promillens betydning. Når mesterverket nå lanseres internasjonalt i undertegnedes kongeniale gjendiktning, må det skyldes at forhandlinger mellom O.H. Sælen, ideens ildskjel, og nevnte Aas-eanograf har foregått i en atmosfære av ild-vann. Om avstanden mellom partene umulig kan ha dreid seg om mange promiller, virker saken 96% tilkortet, og ingen av dem har, meg bekjent, villet ut med den fulle sannhet. Siden jeg gikk til kilden litt mer edruleig, og i påvente av den autoriserte skjenk – det får bli en annen skål! -kommer derfor foreløbig min og altså:


– WITH UNDUE PERMISSION –
The first Original Plagiarism Of The Famous Ballad
THE EKMAN SPIRAL

to be launched in connection with the yearly
VOSS INTERNATIONAL AIR SEA INTERACTION
GEO-SUP-ERIOR
“SMALAHOVESETE”


 

Fridjof Nansen lengtet hjem
da på Fram han seilte frem.
Livet var så trist på Fram;
Fritjof Nansen tok en dram.

Fritjof sang mot himlen blå
da et selsomt syn han så:
Vind og is gikk hver sin vei!
Fritjof måtte sette seg.

Ekman sa: “den sak er grei,
det er også slik med meg.
Etter en cognac-porsjon
merkes jordens rotasjon.

Men skal videnskap det bli,
kan man ei si Eau de Vie.
Tall og formler må der til.
Så får folk tro hva de vil.”

Trakk de så en flaske opp,
snart var hjernene på topp.
Ekman laget rund og blid
en spiral som teori.

Coriolis kraft det får
alle når de tar en tår.
Skål for Ekman og for ham
som på havet tok en dram!

E. Aas, 1968
Mel.: Tordenskiold-visa

Fritjof Nansen (-sad in soul,
far from home, though near the pole!-):
“Cheerless life on Fram! Damn’d ship!”
Fritjof Nansen took a nip.

Bawling song ‘gainst nice blue sky’s
short: He doubts his ice-blue eyes!:
“Ice-drift’s crazy! -‘cross the air’s!”
Fritjof bottomed by his chairs!

Ekman said: “That’s not that odd!
I – as all I know – may nod:
With a cognac right you feel:
Ol’ mam Earth’s a whirling wheel!

Life’s but more than Eau de Vie’s:
Spirit of the Science sees
formulae that quantify!
– Let but people wonder why!-”

Straight they bottomed up for fight!
Straight their brains worked pretty bright!
Theory! Oh! -in a while
Ekman spiralled – with a smile!

Coriolis force I think:
All can feel it when they drink.
Cheers ol’ Ekman! Cheers ol’ ship!
Cheers ol’ Fritjof with your nip!

E. Stokke, 1987
Mel.: The Thundershield-ballad